Värme & ventilation
Vi är måna om ditt inneklimat

Inomhustemperaturen regleras centralt och styrs av utomhustemperaturen. Om du upplever att det känns kallt så kan det vara en fördröjning vid väderomslag. Temperatur ska mätas mitt i rummet och ca 1 meter upp i luften, inte vid fönster. Kontakta felanmälan om det ändå är kallt.

Kundservice

Har du en fråga till PGFF?