Trapphus
Regler för trapphusen

Inga saker får förvaras i trapphus & källargångar då detta är en utrymningsväg vid brand samt att utryckningsfordon måste ha fri passage. Brännbara saker som kartonger, skor, dörrmattor osv kan dessutom användas för att starta brand.

Kundservice

Har du en fråga till PGFF?