Hyresinbetalning
Hur du betalar

Hyran ska alltid betalas in i förskott, senast den sista dagen i månaden före.
Har du inte avin kvar, använd befintligt BG-nr och skriv namnet på den som tecknat kontraktet på avin.

Nu är hyror förhandlade & klara, årets höjning blir 2% med start 1 april 2020

Kundservice

Har du en fråga till PGFF?