Avfallshantering
Sopsortering

Vid alla våra fastigheter finns sopsortering i större och mindre skala. Självklart hjälps vi åt att sköta detta på bästa vis, allt från att lägga i rätt ”tunna” till att platta ihop kartonger samt knyta ihop påsarna.

Kundservice

Har du en fråga till PGFF?